รายละเอียด

    -  กำหนดการ รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ในโอกาส ครม.สัญจร ที่ จ.สุพรรณบุรี
    -  กระทรวงเกษตรฯ Kick Off เกษตรอัจฉริยะ ที่ นาแปลงใหญ่บ้านสวนแตง จ.สุพรรณบุรี