พัฒนาที่ดินสุพรรณ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดน้ำเสีย      พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผอ.วันชัย วงษา หัวหน้าองอาจ นักฟ้อน และทีมงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ในโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอสองพี่น้องยิ้ม.เคลื่อนที่” ณ วัดโคกงูเห่า หมู่ 5 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีโดยมีนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิด มีส่วนราชการ ต่างๆ ภายในอำเภอสองพี่น้อง เช่น รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 กศน. วิยาลัยการอาชีพ ธกส. เกษตร ประมง อบต. ผู้นำชุมชน ฯลฯ พัฒนาที่ดินสุพรรณ ได้แนะนำให้ความรู้/แจกเอกสาร เกี่ยวกับการจัดการและฟื้นฟูดินหลังน้ำลด (จากอุทกภัย) ร่วมกันบำบัดน้ำเสีย บริเวณใต้ถุน หอฉันท์ / ศาลาการเปรียญ และพื้นที่น้ำแช่ขังภายในวัด พร้อมแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ พด.6 แก่ประชาชน และผู้มาร่วมงาน “อำเภอสองพี่น้องยิ้ม.เคลื่อนที่” ทุกคน จากนั้นออออกบริการ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ ชุมชนหมู่ 7 ต.บางพลับ (ผู้ใหญ่จำลอง ผ่องแพ้ว)ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สอบต. และ สารวัตรกำนัน ที่วัดบางบอน (พระอาจารย์สมนึก.) และที่โรงเรียนที่วัดบางบอน (ผอ.สมยศ ทองริด)หมู่ 5 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้องโดยมี น.ส.ศักดิ์ศรี เจตนะเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก สนง.เกษตรอำเภอสองพี่น้อง ร่วมประสานงาน.ในการให้บริการบำบัดน้ำเสียฯ ดังกล่าว
     จากนั้น ได้เดินทางมาสาธิตการบำบัดน้ำเสีย ที่ โรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติหมู่ 5 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีซึ่งเป็นช่วงที่ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี และบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ "เดินหน้าปฏิรูป." (ซึ่งจะเผยแพร่ออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์.ช่อง 11 และ ช่อง ททบ.5) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติร่วมกิจกรรมบำบัดน้ำเสีย บริเวณคูน้ำรอบๆ โรงเรียนชาวนาโดยมี ผอ.อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผอ.วันชัย วงษา สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี น.ส.มยุรี มงคลวิทย์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คณะวิทยากร และนักเรียนโรงเรียนชาวนาทั้ง 4 รุ่น ร่วมต้อนรับ ให้ข้อมูล และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ.ดังกล่าว
     ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่น้ำท่วม 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เดิมบางนางบวช 650 ไร่ อ.เมือง15,738 ไร่ อ.บางปลาม้า 90,115 ไร่ อ.สองพี่น้อง 7,656 ไร่ และ อ.อู่ทอง 5,581 ไร่ รวม 119,740 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วและส่วนใหญ่น้ำยังท่วมสูงอยู่ ปัจจุบันจึงพบพื้นที่น้ำเน่าเสียไม่มากนัก
1. การจัดการและฟื้นฟูดินหลังน้ำลด (จากอุทกภัย)
2. เข้าถึงความรู้และบริการได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ที่http://r01.ldd.go.th/spb/