นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ทำเนียบผู้บริหาร
free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม 1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
แนะนำพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
พด.9 แก้ปัญหาดินเปรี้ยว
ค่ายยุวหมอดินสุพรรณบุรี
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์อำเภออู่ทอง
ร้อยเรื่องดิน
หน่วยพัฒนาที่ดิน 1
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ดูแลอำเภอเดิมบางนางบวช
หน่วยพัฒนาที่ดิน 2
นายทนง ไม้เลี้ยง
ดูแล อ.สามชุก และอ.บางปลาม้า
หน่วยพัฒนาที่ดิน 3
นายองอาจ นักฟ้อน
ดูแล อ.สองพี่น้องและ อ.ศรีประจันต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน 4
นส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม
ดูแลอำเภอเมือง
หน่วยพัฒนาที่ดิน 5
นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร
ดูแลอำเภอด่านช้าง
หน่วยพัฒนาที่ดิน 6
นส.ไพริน เพ็งสุข
ดูแลอำเภออู่ทอง
หน่วยพัฒนาที่ดิน 7
นายภิญโญ หนูแก้ว
ดูแล อ.ดอนเจดีย์ และ อ.หนองหญ้าไซ
 • ( 11 ตุลาคม 2559)   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   ตามประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้าง(๗๒.๑๔.๑๒.o๒) ขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองอิงพิง หมู่ที่ ๗ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559  
 • ( 11 ตุลาคม 2559)  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ตามประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้าง(๗๒.๑๔.๑๒.o๒) ขุดสระเก็บน้ำ บ้านอกเต่า หมู่ที่ ๗ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559   
 • ( 4 ตุลาคม 2559) ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างคลอง(๗๒.๑๔.๑๒.o๒) จ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำดาดคอนกรีด บ้านวังคัน หมู่ที่ ๙ ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 • ( 30 กันยายน 2559) สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้าง(๗๒.๑๔.๑๒.o๒) ขุดสระเก็บน้ำ บ้านอกเต่า หมู่ที่ ๗ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี   
 • ( 30 กันยายน 2559) สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้าง(๗๒.๑๔.๑๒.o๒) ขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองอิงพิง หมู่ที่ ๗ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
 • ( 19 กันยายน 2559) สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑o.๑๕.o๓)รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(๔ ประตู)พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
 • ( มิถุนายน 2559) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559(แบบ สขร.1)
 • ( 23 พฤศจิกายน 2558 ) สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างคันกั้นน้ำ (72.14.12.09 ) ก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านดอนตาไล้ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว บ้านสำนักตะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 • ( 23 พฤศจิกายน 2558 ) สอสอบราคาซื้อบริการผลิตเมล็ดพันธุ์ (70.14.15.01) จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ) จำนวน 30 ตัน พร้อมขนส่ง 
 • ( 21 ตุลาคม 2558 )สอบราคาจ้างงานบริการขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ (72.14.12.06 ) โครงการขุดลอกคลองบ้านปลายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 • ( 28 กันยายน 2558 ) สอบราคาจ้างงานขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองนกเค้า หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [ งานบริการก่อสร้างบ่อน้ำ (72.14.12.12)]
 • ( 25 กันยายน 2558 ) สสอบราคาจ้างงานขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน บ้านหนองลี หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [ งานบริการก่อสร้างคันกั้นน้ำ(72.14.12.09)]