แนะนำผู้บริหาร
นายวันชัย วงษา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ผู้เข้าชมเวปไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
     
     
 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ยินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่ง พด.1-12 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) วัสดุปรับสภาพดิน(ปูนมาร์ล โดโลไมท์ )ฯลฯ

icon_news_station


ดาวน์โหลดวิดีทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
 
  นายไพโรจน์  ประสิทธิ์นอก
        โทรศัพท์ 089-0452203
  ©รับผิดชอบพื้นที่©
       1) อำเภอเดิมบางนางบวช
       2) อำเอหนองหญ้าไซ
                    ผลการดำเนินงาน
    นายบัวเรศ   ดิษฐ์กระจัน
          โทรศัพท์ 081-7569519
  ©รับผิดชอบพื้นที่©
      1) อำเภออู่ทอง
      2) อำเภอดอนเจดีย์
                      ผลการดำเนินงาน
         นายทนง   ไม้เลี้ยง
                โทรศัพท์ 081-9910566
  ©รับผิดชอบพื้นที่©
        1) อำเภอสามชุก
        2) อำเภอบางปลาม้า

                       ผลการดำเนินงาน
     
       นายชัยวัฒน์  วงษ์ไร
            โทรศัพท์ 089-2707985
  ©รับผิดชอบพื้นที่©
         1) อำเภอด่านช้าง
                     ผลการดำเนินงาน
       นายองอาจ   นักฟ้อน
           โทรศัพท์ 089-7022189
  ©รับผิดชอบอำเภอ©
       1) อำเภอสองพี่น้อง
       2) อำเภอศรีประจันต์
                      ผลการดำเนินงาน
    นางสาวพัชรินทร์   บัวเอี่ยม
        โทรศัพท์ 089-1692051
  ©รับผิดชอบพื้นที่©
        1) อำเภอเมือง
                       ผลการดำเนินงาน
     
<< ตำแหน่งที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี >>

View Larger Map 
*** ภาษาอาเซียน (Asean Language) ***


    
 


 
  up  
 
 
??????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????