ขอเชิญเกษตรกรรับวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน, สารเร่งซุปเปอร์พด.1, ซุปเปอร์พด.2, ซุปเปอร์, พด.3,พด.6,พด.7,พด.8,พด.9 และกล้าหญ้าแฝก ได้ที่ สพด.นครปฐม ได้ทุกวันเวลา ราชการ(กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อค่ะ)


King Project
Economy

ddd

ข่าวผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
              พร้อมทั้งให้การสนันสนุนการจัดกิจกรรม การสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
              โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานเปิดงาน
              ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
              ณ บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์
              ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" พร้อมทั้งให้การสนันสนุนการจัดกิจกรรม การสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานเปิดงาน ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 22/03/2560  

เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครปฐม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ (ต้นแบบ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 11/03/2560  

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ให้การต้อนรับ ท่านเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และคณะสื่อมวลชน

นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ให้การต้อนรับ ท่านเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และคณะสื่อมวลชน พร้อมทั้งนำเข้าพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง โดยนายไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และการนำผักตบชวามาเป็นส่วนผสมดินพร้อมปลูกของนายวันชัย สวัสดิ์แดง หมอดินอาสาประจำอำเภอพุทธมณฑล และการทำเกษตรอินทรีย์แปลงนาของนายณรงค์ กลิ่นถือศีล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี วันที่ 7/03/2560  

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560

นายอิสเรศ ทองคำ เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ แปลงนานายวิมล พุ่มพูล หมู่ที่ ๑๑ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอดอนตูม เป็นประธานเปิดงาน และนายอิสเรศ ทองคำ เจ้าพนักงานการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน วันที่ 28/02/2560  

รวมข่าวผู้บริหาร