สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ยินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน น้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่ง พด.1-14 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) วัสดุปรับสภาพดิน(ปูนมาร์ล โดโลไมท์ (กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย ขอบคุณคะ)


ลำดับ
วันที่
โครงการ
เอกสารดาวน์โหลด
1
ปี 2564 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU ฉว.4506 กทม.