ข้อมูลรายการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า
คำค้นหา :
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09:40 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 102 รายการ และครุภัณฑ์ สปก. จำนวน 6 รายการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สปก.เก่าชำรุด จำนวน 4 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 62 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 4 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 8 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 42 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
หน้า 1 2 3 4 
หน้า 1 แสดงรายการลำดับที่ 1 - 12
จากจำนวนทั้งสิ้น 43 รายการ