ข้อมูลรายการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า
คำค้นหา :
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่นครปฐม ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
ขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 64 รายการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.
ขายทอดครุภัณฑ์เก่าและชำรุดจำนวน 28 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่าชำรุด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 36 ม.8 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด โดยยกเลิกแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 รายการ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คน ลักษณะนั่งสองแถวยี่ห้อ DATSUN) ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ในวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น.
หน้า 1 2 3 4 
หน้า 4 แสดงรายการลำดับที่ 37 - 43
จากจำนวนทั้งสิ้น 43 รายการ