<<<<< ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร  (ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564)

     <<<<< ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร  (ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2563)