executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
 
รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
 
  หมวดงาน :     - แหล่งน้ำ      - วัสดุการเกษตร      - อื่นๆ  
     

 

 

 
  เอกสารประกวดราคา (ใบเสนอราคา) โครงกาพัฒนาแหล่น้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 811 เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ คสล. ความยาว 497 เมตร บ้านสวนกล้วย หมู่ 4 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 31 มีนาคม 2559
     
     
     
     

 

 
footleft footright