มวลชนแห่ชม “ทุ่งปอเทือง ที่พัฒนาที่ดินสุพรรณ”


     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2559 หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ช่างภาพ นักเรียน นักศึกษา นักปั่นจักรยาน ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งใน จ.สุพรรณบุรี ต่างจังหวัด และต่างประเทศ แวะชมทุ่งปอเทือง ที่สถานีพัฒนาที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ซึ่งกำลังออกดอกบานสะพรั่ง พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก

     24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายนาวิน พิกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี คณะสื่อมวลชน ได้แก่ ที่วีช่อง 5, ทีวีช่อง 7, ทีวีช่อง 11 (NBT), สวท.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่/ร่วมชมทุ่งปอเทือง และทำสารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์ โดย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องใหม่ของการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก เนื่องจากที่บริเวณนี้ใกล้ตัวเมือง มีบรรยากาศที่สวยสดงดงาม ประกอบกับบริเวณของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ยังมีการทำ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ”, จุดสาธิตการทำ “ปุ๋ยหมักพระราชทานฯ”, การปลูกพืชในแนวคิด “หลุมพอเพียง”, การปลูกหญ้าแฝก “หญ้าแฝกกำแพงมีชีวิต”, และอื่นๆ อีกเป็นมากมาย โดยมีนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และนำชม และให้ข้อมูลฯ ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรี และ ททท. พร้อมให้การสนับสนุน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สำคัญจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ แม้วัตถุประสงค์ของการปลูกปอเทือง เป็นเพียงการสาธิต ที่ใช้การปลูกพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 1.5-2 เดือนแล้วไถกลบ จะช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าปุ๋ยได้อีก ซึ่งปอเทืองเป็นพืชใช้น้ำน้อยสามารถเจริญเติบโตได้ดี แม้ต้องภาวะปัญหาภัยแล้งก็ตาม รอง ผวจ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะที่เกิดวิกฤตใดๆ เราอาจพบโอกาสที่ดีได้ หากเราคิดดี ทำดี และช่วยกันคิด ช่วยกันทำ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สื่อข่าว ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีและสัมภาษณ์ นายวันชัย วงษา เกี่ยวกับความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการปลูกปอเทือง ที่ ทุ่งปอเทือง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
     วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองอีกแปลง เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนเข้าร่วมงาน “คาวบอยไนท์” ชมรม เพื่อน พ้อง น้อง พี่ (หัวหน้าส่วนราชการฯ) จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
    วันที่ 1 มีนาคม 2559 คณะครู นักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล, คณะนักปั่นจักรยาน “ชมรมจักรยานสุพรรณบุรี” ได้เข้าเยี่ยมชมทุ่งปอเทือง และกองสาธิต “ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน” ณ แปลงสาธิต สถานีพัฒนาที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
     วันที่ 2 มีนาคม 2559 ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เข้าชมทุ่งปอเทือง โดยมี นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ/นำชม ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการปลูก แนะนำ ให้ความรู้/ทำความรู้จัก “ปอเทือง” ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sunn hemp มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crotalaria juncea กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็น “ปุ๋ยพืชสด” เนื่องจากปลูกและดูแลง่าย ต้องการน้ำน้อย มีความชื้นเหลืออยู่ในพื้นดินเพียงเล็กน้อยก็เจริญเติบโตได้แล้ว และจะไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อต้นอายุได้ 50-60 วัน การไถกลบปอเทืองลงในแปลงนาเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้ดินร่วนซุย ดินไม่เป็นกรดและสามารถอุ้มน้ำได้ดี รากของปอเทืองยังมีความสามารถตรึงธาตุไฮโตรเจน ซึ่งอยู่ในชั้นสูงของบรรยากาศมาเก็บไว้ที่ปมราก รวมทั้งช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารพืช อื่นๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ทำให้เกษตรกร ลด-งดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีราคาแพง สามารถประหยัดต้นทุนในการทำนา และผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากประโยชน์ของปอเทืองทางด้านการเกษตรแล้ว มันยังมีประโยชน์แฝงอีกอย่าง นั่นก็คือ สามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชมความสวยงามได้คล้ายๆ กับทุ่งทานตะวัน เพราะทุ่งปอเทือง ก็มีความสวยงามไม่น้อยกว่ากันแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
     สำหรับวิกฤติภัยแล้งปีนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีน้ำมากพอที่ทำจะนาข้าวหรือปลูกพืชผลชนิดอื่น ที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมากได้ การปลูกปอเทืองแล้วเก็บเมล็ดขายคืนให้กับกรมพัฒนาที่ดิน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรยามหน้าแล้ง

   ที่มา/ข้อมูลเพิ่มเติม
         1. องค์ความรู้ และบริการ.ด้านการพัฒนาที่ดิน
         2. ที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ค่าพิกัด GPS 14.429736, 100.101642 ระยะทางจากตัวเมืองสุพรรณ (หอคอยบรรหาร - สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี) ประมาณ 6 กิโลเมตร
         3. ทุ่งปอเทือง ที่พัฒนาที่ดินสุพรรณ ประชาสัมพันธ์ จ.สุพรรณบุรี
         4. กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนนโยบายฯ ใช้ปอเทือง ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
         5. ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี สวยงามสะพรั่งสะกดทุกสายตา
         6. ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี ภาพเพิ่มเติม