ครอบครัว พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวต้อนรับปีวอก 2559          

       วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 16.30 น. ครอบครัว สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรซึ่งกันและกัน ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารฝึกอบรม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
โดย เจ้าหน้าที่ของพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดพิธี “รดน้ำดำหัว ขอพรจาก” จาก ผอ.วันชัย วงษา สพด.สุพรรณบุรี และ ผอ.ธนาภรณ์ วงษา รพ.สต.จรเข้สามพัน และ ถือโอกาสฉลองวันเกิดย้อนหลัง ให้คุณอุไรวรรณ แย้มทับทิม หัวหน้างานธุรการ มีหมอดินอาสาจากตำบลวัดดาว และคุณเขมจิรา งามเกตุสุข จากบ้านท่าเสด็จ มาร่วมกิจกรรมด้วย จากนั้น จึงได้รับประทานอาหารเย็น มีสันทนาการ และร้อง รำ ทำเพลงร่วมกัน บรรยากาศอบอุ่น และสนุกสนาน ซึ่งครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรม “รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพร” จากผู้ใหญ่. เป็นประเพณี ต่อเนื่องมาเป็นประจำ ทุกปี
# สงกรานต์ 2557 https://www.youtube.com/watch?v=Cc48sEqWAag