เดิมบางนางบวช ร่วมกับพัฒนาที่ดินสุพรรณทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ
ครองราชย์ ๗o ปีและเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ มหาราชินี


          

        วันจันทร์ที่ 15สิงหาคม 2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอำเภอเดิมบางนางบวช เทศบาลตำบลปากน้ำ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำท่าจีน และพื้นที่ข้างเคียง ร่วมกับ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ สาธารณะสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวชและ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมจัดงาน “รณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงฯ ครองราชย์ 70 ปี และ เฉลิมพระเกียติ 7 รอบ มหาราชินี” โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นี้
        เป็นโครงการต่อยอด จากโครงการรณรงค์กำจัดฝักตบชวา เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำท่าจีน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เครื่องจักรกล ตักผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ขึ้นจากแหล่งน้ำ แล้วขนส่งมาวางบริเวณที่เหมาะสม เช่น ที่ลานเอนกประสงค์ บ้านท่าทอง หมู่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จากนั้น อำเภอเดิมบางนางบวช ได้เชิญชวนให้ ส่วนราชการ ผู้นำชมชน และประชาชน ชาวอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ “ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว
        โดย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ประสิทธินอก นวก.ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช ร่วมออกร้านนิทรรศการ นำน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ สารเร่งจุลินทรีย์ต่างๆ และเอกสารการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา มาแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน (ประมาณ 250 คน) นอกจากนี้ยังได้ สนับสนุน หัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.1 และน้ำหมักชีวภาพพด.6 เพื่อฉีดพ่นบนกองปุ๋ยหมัก โดยใช้รถดับเพลิงของ เทศบาลตำบลปากน้ำ เพราะในช่วงแรกของการหมัก ต้นและชิ้นส่วนต่างๆ ของผักตบชวาจะยังสด จุลินทรีย์ พด.1 จะยังไม่ทำหน้าที่ได้ไม่ดีนัก แต่จุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพ พด.6 จะทำหน้าที่บำบัดกลิ่นเหม็น และน้ำเสีย ที่อยู่ในกอง จนเซลล์ของผักตบชวาตายแล้ว จุลินทรีย์ พด.1 จึงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ใหญ่ทะนงศักดิ์ นิลน้อย หมอดินอาสา หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ เป็นแม่งานในการทำปุ๋ยหมักดังกล่าวจำนวน 400 ตัน
         โดยนายวัฒนา ยั่งยืน อำเภอเดิมบางนางบวช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้ร่วมงาน เช่น นายเสนอ น้ำจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอ นายสมานศรีโมรา ประธานสภาฯนายถวัลย์ อยู่สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอ นายกยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพสกนิกร ชาวอำเภอเดิมบางนางบวช มาร่วมงานประมาณ 250 คน

# การทำปุ๋ยหมักและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา
# โครงการกำจัดผักตบชวา " คืนชีวิตแม่น้ำท่าจีน "(เล่ม)
# รายการสถานีประชาชน " กรมเจ้าท่าแก้ไขปัญหาผักตบชวาทั่วประเทศ "(Youtube)


 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
EditRegion3