สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา

          วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ พนักงาน ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดพิธี ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าป้าย และพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี