พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี รับรางวัล การพัฒนาเว็ปไซต์ดีเด่นระดับสถานีพัฒนาที่ดิน รางวัลชมเชย ประจำปี 2557

   
      วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายวันชัย วงษา ในนามสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ขึ้นรับรางวัล การพัฒนาเว็ปไซต์ดีเด่นระดับสถานีพัฒนาที่ดิน รางวัลชมเชย ของปี 2557หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี http://r01.ldd.go.th/spb/