พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี รับรางวัล การพัฒนาเว็ปไซต์ดีเด่นระดับสถานีพัฒนาที่ดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( อันดับ 3 ของประเทศ )

   
      วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายวันชัย วงษา ในนามสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ขึ้นรับรางวัล การพัฒนาเว็ปไซต์ดีเด่นระดับสถานีพัฒนาที่ดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( อันดับ 3 ของประเทศ ) ซึ่งคุณเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นักวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาเว็ปไซต์ ( อีกหน้าที่หนึ่ง) จากนั้นได้รับหน้าตัดดินจำลองต้นแบบ ( 9 ชุดดินนำร่อง ) เพื่อมาติดตั้งให้เกษตรกร ใช้ศึกษาเรียนรู้ ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี http://r01.ldd.go.th/spb/ หรือ กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/ldd/
     (ขอบคุณภาพจาก นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก )