นายบุญศรี   มณีวงษ์
นายสุวิทย์   สวัสดี
นายอนันต์   ศรีคำ
นายเสนอ   กลิ่นโฉม
หมอดินอาสาประจำอำเภอดอนเจดีย์
หมอดินอาสาตำบลไร่รถ
หมอดินอาสาตำบลดอนเจดีย์
หมอดินอาสาตำบลทะเลบก
หมอดินอาสาตำบลหนองสาหร่าย
โทรศัพท์ 098-9246049 โทรศัพท์ 089-8030896 โทรศัพท์ 085-3844042
โทรศัพท์ 081-9818227
     
 
นายหมุน  พุุมรินทร์
หมอดินอาสาตำบลสระกระโจม
โทรศัพท์ 086-1731857