นายเฉลา
นายชูชาติ  เพ็งอ้น
นายบรรยงค์  รุ่งเรือง
นายโสม  เพ็งสีขาว
หมอดินอาสาประจำอำเภอบางปลาม้า
หมอดินอาสาตำบลหนองกระทุ่ม
หมอดินอาสาตำบลกฤษณา
หมอดินอาสาตำบลวัดดาว
โทรศัพท์ 086-8872077 โทรศัพท์ 084-5696663 โทรศัพท์ 081-3634937
     
 
นางจิรารัตน์  แสงรัศมี
นายสุชาพันธุ์  ตาลรักษา
นายทอง   สารสุวรรณ
นายสมศักดิ์   ทองแย้ม
หมอดินอาสาตำบลบ้านแหลม
หมอดินอาสาตำบลมะขามล้ม
หมอดินอาสาตำบลองครักษ์
หมอดินอาสาตำบลจระเข้ใหญ่
โทรศัพท์ 086-1777122 โทรศัพท์ 081-0091064 โทรศัพท์ 035-454081 โทรศัพท์ 080-6540630
       
นายหิรัญ
นายสำรวล   สำราญมาก
นายศรีไพรัช   วงษ์วันดี
นายสมชาย   สารศรี
หมอดินอาสาตำบล
หมอดินอาสาตำบลตะค่า
หมอดินอาสาตำบลโคกคราม
หมอดินอาสาตำบลวัดโบสถ์
โทรศัพท์ 083-7187751 โทรศัพท์ 083-3146578 โทรศัพท์ 081-2053912 โทรศัพท์ 081-7363156
       
นายวารี   น้อยสำเนียง
นายเสน่ห์   นุ่มอยู่
นายชวลิต   จันทร์ผา
หมอดินอาสาตำบลไผ่กองดิน
หมอดินอาสาตำบลบางปลาม้า
หมอดินอาสาตำบลวังน้ำเย็น
 
โทรศัพท์ 086-9964948 โทรศัพท์ 084-1131649 โทรศัพท์ 089-8229829