ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ปี 2561

          

       วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 16.30 น. ครอบครัว สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรซึ่งกันและกัน ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารฝึกอบรม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
โดย เจ้าหน้าที่ของพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดพิธี “รดน้ำดำหัว ขอพรจาก” จาก ผอ.วันชัย วงษา สพด.สุพรรณบุรี และ ผอ.ธนาภรณ์ วงษา รพ.สต.จรเข้สามพัน
    จากนั้น จึงได้รับประทานอาหารเย็น มีสันทนาการ และร้อง รำ ทำเพลงร่วมกัน บรรยากาศอบอุ่น และสนุกสนาน ซึ่งครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรม “รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพร” จากผู้ใหญ่. เป็นประเพณี ต่อเนื่องมาเป็นประจำ ทุกปี