สุพรรณบุรี รณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช(นาแปลงใหญ่ 2561)

   

    สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.สุพรรณบุรี หมอดินอาสา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกร(สมาชิก)ร่วมจัดงาน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วม “รณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟาง ตอซังพืช และพืชปุ๋ยสด”
    โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกร สมาชิกของนาแปลงใหญ่ งดเผาฟาง/ตอซัง/เศษพืช ทุกชนิด คือ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้ว จะเหลือเศษพืช ตอซัง ฟางข้าวจำนวนมาก เฉลี่ยไร่ละไม่ต่ำกว่า 1 ตัน หากเผาทิ้งก็จะเป็นการเผาปุ๋ย เผาเงิน เผาสิ่งที่มีประโยชน์ทิ้งไป กรมพัฒนาที่ดินได้รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร ให้ใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หมักตอซังฟางข้าว ทิ้งไว้ 7 - 15 วัน แล้วไถกลบ หรือการปลูกพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) แล้วไถกลบเมืออายุประมาณ 50 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 % เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ และความเหมาะสมในการปลูกพืชให้กับดิน เป็นกิจกรรมที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง เพราะไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่ต้องซื้อหาหรือเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น เป็นการปรับปรุงบำรุงดินที่มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และยั่งยืน
    ซึ่ง งบประมาณ 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟาง ตอซังพืช จำนวน 29 แปลง แบ่งเป็น งบประมาณกรมพัฒนาที่ดิน 15 แปลง และเบิกจ่ายกรมการข้าว อีก 14 แปลง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 รณรงค์ฯ ไปแล้วจำนวน 12 แปลง ได้แก่

    นาแปลงใหญ่ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก(งบ.พด. 7 เมย.61), นาแปลงใหญ่ หมู่ 10 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์(งบ.พด. 25 เมย.61), นาแปลงใหญ่หัวเขา 1 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช(งบ.กข. 26 เมย.61), นาแปลงใหญ่ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า (งบ.พด. 26 เมย.61) นาแปลงใหญ่บ้านชีธาราม ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์(งบ.กข. 27 เมย.61), นาแปลงใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า (งบ.พด. 27 เมย.61), นาแปลงใหญ่หัวเขา 2 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช (งบ.กข. 27 เมย.61), นาแปลงใหญ่ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง(งบ.พด. 3 พค.61), นาแปลงใหญ่ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า(งบ.พด. 4 พค.61), นาแปลงใหญ่ ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า(งบ.พด. 3 พค.61), นาแปลงใหญ่ ต.บ้านช้าง-ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง(งบ.พด. 8 พค.61), นาแปลงใหญ่ ต.บางงาม-ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ (งบ.พด. 9 พค.61)

    สถานีพัฒนาที่ดิน.ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต และถือโอกาสสาธิตการทำ น้ำหมักชีวภาพสูตร 2 และ สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช สูตร พด.7 โดยเฉพาะการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 เพื่อฉีดพ่นช่วยย่อยสลายตอซังพืช ก่อนการใช้กลบ เพื่อเร่งการย่อยสลายตอซังพืช ช่วยลดความเป็นพิษของแก๊ส มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดิน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการงอกของราก การแตกกอของข้าว และช่วยสร้างระบบนิเวศวิทยาที่ดีในดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ปุ๋ยเคมี ต้นข้าวแข็งแรง เจริญเติบโต ให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี
    สถานีพัฒนาที่ดิน.มีแผนดำเนินการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช ใน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้ง 29 แปลง ให้แล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายน 2561


ดาวน์โหลดเอกสาร
1. การไถกลบตอซังพืชหลังเก็บเกี่ยว.
2. การปลูกและใช้ประโยชน์จากปอเทือง.
3. กลุ่มเกษตรกร ระบบเกษตร.แปลงใหญ่ ปี 2561