พัฒนาที่ดินร่วมจัดงาน "ปลูกป่าและหญ้าแฝกรักษาต้นน้ำเพื่อเป็นมรดกให้แผ่นดิน" จรเข้สามพัน

   
  อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชุมชนชาวจรเข้สามพัน และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดงาน "ปลูกป่าและหญ้าแฝกรักษาต้นน้ำเพื่อ เป็นมรดกให้แผ่นดิน" โดยได้รับเมตตา จาก พระธรรมพุทธิมงคล (ท่านเจ้าคุณสะอิ้ง) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
  โดยมีเจ้าภาพ ได้แก่ ชมรมรักษ์ป่าหินงามลุ่มน้ำจรเข้สามพัน นำโดย กำนันสมนึก ปทุมสูติ นายอนุกูล รัชฏะวงษ์ นายปัญญา ใคร่ครวญ นายชัยชนะ ศรีเหรา ผอ.ธวัช สิทธิธัญญาศิลป์ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ศูนย์ประสานงานป่าไม้ จ.สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน องค์การบริหารส่วน จ.สุพรรณบุรี นำโดยนายกบุญชู จันทร์สุสวรรณ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน จากการประสานงานของ สจ.วินัย วนกิจสัมพันธ์ รอง นายก อบจ. กองทุนสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำจรเข้สามพัน สภาองค์กรชุมชนตำบลจรเข้สามพัน กลุ่มคนละไม้คนละมือ สำนักงานชลประทานที่ 13 สมาคมทหารผ่านศึก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี นำโดย พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลจรเข้สามพัน ที่ร่วมกันพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมฝั่งฯ มานานนับสัปดาห์
  ได้รับเกียรติจาก นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัด จ.สุพรรณบุรี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.อพท.อู่ทอง ผศ.ศวกานต์ ปทุมสูติ สจ.กิจจา วงษ์ประเสริฐ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี ผอ.ตรีเพชร มากระจัน รร.บ้านจรเข้สามพัน ผอ.ธนาภรณ์ วงษา ผอ.รพ.สต.จรเข้สามพัน นายภาคภูมิ จิตต์โสภณ (ดีเจมะขามขวัญเรดิโอ) คุณสมศักดิ์ –ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย อ.อุดม ทองสุข คุณสำลี โพธิ์เพชร คุณอเล็กซ์ เดอะรีเทอร์วงศ์สนิท สมาชิกเทศบาล ต.จรเข้สามพัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น มาร่วมกันปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ ริมฝั่ง แม่น้ำจรเข้สามพัน หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้ – หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมผู้ร่วมงาน มากกว่า 800 คน
  โดย นายประเสริฐ ม่วงอยู่ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุน กล้าไม้ป่ายืนต้น รวม 999 ต้น ได้แก่ ยางนา 149 ต้น ประดู่ป่า 250 ต้น พะยูง 250 ต้น อินทนิลน้ำ 250 ต้น มะฮอกกานี 100 ต้น
  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.วันชัย วงษา สนับสนุน กล้าหญ้าแฝก 33,000 กล้า น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด. 2 (พร้อมใช้) ขนาด 600 ซีซี จำนวน 400 ขวด เอกสารคำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพชนิดต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 400 ชุด ปุ๋ยหมัก(ใช้รองก้นหลุมต้นไม้) 80 กระสอบปุ๋ย น้ำหนัก 3,200 กิโลกรัม และเวทีเพื่อใช้ปะกอบในพิธีเปิดฯ
โดย นายณรงค์ บุญมี รองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงาน นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวแสดงความยินดีกันโครงการ. เวลา 10.00 น. พระธรรมพุทธิมงคล (ท่านเจ้าคุณสะอิ้ง) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ มาถึงบริเวณงาน กล่าวสัมโมมนียกถา และปลูกต้นไม้

  มีพี่น้องประชาชนในตำบลจรเข้สามพัน ชาวอำเภออู่ทอง และสมาชิกเครือข่ายภาคี ต่างๆ บริจาคกล้าไม้เพิ่มเติม บริจาคอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง และผลไม้ต่างๆ แก่ผู้ร่วมงานเกือบ 1,000 คน โดยได้ถวายภัตตาตาหารเพลแด่ท่านเจ้าคุณสะอิ้งและคณะสงฆ์ รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน. ผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหาร(บุฟเฟ่) อย่างเป็นกันเองกับผู้ที่มาร่วมงาน
เอกสารประกอบ

1 เอกสารเผยแพร่ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก จรเข้สามพัน
2 การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกด้าน ชีวะ-วิศวกรรม
3 จรเข้สามพันสายน้ำแห่งชีวิต เมืองโบราณอู่ทอง
4 ตำนานเล่าเรื่อง จระเข้สามพัน