ร่วมยินดีกับ นส.อุไรวรรณ แย้มทับทิม หัวหน้าธุรการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

          

       วันที่ 11 กันยายน 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอุไรวรรณ แย้มทับทิม หัวหน้าธุรการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ที่ได้ไปรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ กรมที่ดิน (แจ้งวัฒนะ) ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่รับราชการที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำงานอย่างเต็มสุดความสามารถ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ให้คำปรึกษา แก้ไข จนทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ก็เป็นปกติของการทำงาน

      สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมงาน พี่ๆน้องๆ ขออวยพรให้หัวหน้าอุไรวรรณ แย้มทับทิม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ใหม่ มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองและมีความสุขตลอดไป
      @วิดีทัศน์แสดงความยินดีกับ หัวหน้าอุไรวรรณ แย้มทับทิม