@ วิดีโอภาพกิจกรรมงาน 10 กุมภา วันหมอดินอาสา ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี