จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

      วันที่ 25 กันยายน 2566 นายภิญโญ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่
ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
มีนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานเปิดงาน มีนางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อำเภอ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนประชาชนในตำบล มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ โดยในกิจกรรมมีการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้รอบๆเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำความสะอาด เก็บ กวาดขยะ ใบไม้
ภายในโบสถ์วัดโค้งบ่อแร่ การจัดธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร


/ข่าว นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นักวิชาการเกษตร