รายละเอียด

     01 กำหนดการ งานวันดินโลก จ.สุพรรณบุรี 2562 ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
     02 พัฒนาที่ดินสุพรรณ เชิญชวน รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติฯ และขับเคลื่อนงาน "วันดินโลก ปี 2562" 
     03  การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อเกษตรกรรม และวิศวกรรม
     04 การปลูกและใช้ประโยชน์ จากปอเทือง
     05  ความเป็นมา วันดินโลก
     06 งานวันดินโลก จ.สุพรรณบุรี ปี 2562และ พิธีเปิดงาน "วันดินโลกฯ " 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สุพรรณบุรี  
     07 ชาวสุพรรณบุรี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ““ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก” 16 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
     08 การถอดรหัสข้อมูลดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
     09  เข้าถึงความรู้และบริการ เพิ่มเติมได้ที่