จิตอาสาสุพรรณบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ “ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”      สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานป่าไม้สุพรรณบุรี, สำนักงานเกษตรศรีประจันต์, สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย,ครูนักเรียนโรงเรียนวัดไก่เตี้ย ชาวบ้านบ้านปากคลองตาลเสี้ยน หมู่ 2 ตำบลวังยางและใกล้เคียง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2560
      โดยมีจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชน วัดไก่เตี้ยและ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย ประมาณ 100 คน ร่วมปลูกต้นไม้ ที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง ณ วัดไก่เตี้ย หมู่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
      ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอรับการสนับสนุนต้นไม้จากสำนักงานป่าไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ พยุง และยางนา อย่างละ 10 ต้น ทั้งนี้ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินก็ได้ร่วมจัดหาต้นไม้ อาทิ ต้นพยุงจำนวน 12 ต้น ยางนาจำนวน 30 ต้น ตะเคียนทองจำนวน 10 ต้น และพิกุลทองจำนวน 4 ต้นมาร่วมปลูกเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ภายในบริเวณวัดไก่เตี้ยจะมีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่สนใจได้มาเรียนรู้ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี