คณะกรรมการตรวจประเมินการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ สุพรรณบุรี


     วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมิน การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559-2560 ได้ลงพื้นที่ ตรวจประเมิน นายสมานศรีโมรา หมู่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (ผู้ส่งประกวดด้านความยั่งยืน) โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษา สำนักงาน กปร.(ประธานคณะกรรมการฯ) นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์การฟื้นฟูและจัดการต้นน้ำ (ข้าราชการบำนาญ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน จ่าเอก เขียน สร้อยสม ที่ปรึกษาเครือข่ายคนรักษ์แฝก ระดับประเทศ นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายคนรักษ์แฝกระดับประเทศ นางสาวลักษิกา กองวิเชียร พนักงานกิจการเพื่อสังคมนายพรมนัส โรจนสิทธิกุลพนักงานพัฒนาเครือข่ายและวิเคราะห์ข้อมูล จาก บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการ และช่วยอำนวยการฯ
     สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานและส่งประกวดประเภทผลงาน / รายละเอียดผลงาน ที่ส่งประกวดได้แก่ ด้านความยั่งยืน(ที่มีการปลูกและใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10 ปี)
    มี นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมาน ศรีโมรา เจ้าของผลงาน (หมอดินอาสาประจำตำบล ประธานสภา.สำนักงานเทศบาล ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช) สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและนำชมพื้นที่.

ดาวน์โหลดเอกสาร
    • เอกสารประกอบการประกวดการใช้หญ้าแฝก 9มีนาคม2560
    • กำหนดการลงพื้นที่สุพรรณบุรี 28มีนาคม2560
    • ความรู้เรื่องหญ้าแฝก