ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัด Big Cleaning Day และสวัสดีปีใหม่ 2556           วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 หลังจากกิจกรรม " Big Cleaning Day " ช่วงเช้า ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาด สำนักงาน จุดเรียนรู้ แปลงสาธิต และบริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดิน เวลาประมาณ 17.00 น. ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ สัณฑนาการ และขอพรซึ่งกันและกัน
           นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี หัวหน้าหน่วยพัมนาที่ดิน หัวหน้างานธุรการ ถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทีมงาน และครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีทุกคน ได้ร่วมร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน แลกเปลี่ยนและจับของขวัญ สมควรแก่เวลา จึงหอบของขวัญ แยกย้ายกันกลับบ้าน