อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทอดกฐินสามัคคี ที่วัดพัฒนา (ดอนกร่าง ) จ.อ่างทอง


               
               วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ท่านอภิชาติ   จงสกุล  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ ฯพณฯ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายกสุรเชษ  นิ่มสกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สส.กรวีร์  ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง  ท่านสุรกิจ  ลิ้มสิทธิกูล  เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทอดกฐินสามัคคี ที่วัดพัฒนา (ดอนกร่าง ) ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ร่วมกับผู้นำชุมชน พ่อแม่ พีน้อง ชาวบ้านดอนกร่าง ตำบลบ้านพราน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
                มีท่านอนันต์  ลิลา เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะ ท่านสรุเดช เตียวตระกูล  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ท่านนลิน   ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ท่านสมศักดิ์ ทองกัญชร  นายอำเภอแสวงหา  ผอ.ตุลญา  จงสกุล  กองแผนงาน  ผอ.ปรีชา  โพธิ์ปาน  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  ผอ.สมโสตถิ์  ดำเนินงาม  สำนักวิจัยและพัฒนาการพัฒนาที่ดิน  ผอ.ภิญโญ  สุวรรณชนะ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  ผอ.เข้มแข็ง   ยุติธรรมดำรง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  กลุ่ม  ฝ่าย และบุคลากรในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสำนักพัฒนาที่ดินฯ ส่วนกลาง ร่วมอนุโมทนาบุญ
                โดย ผอ.วิชิต   ขันธ์แก้ว  และบุคลากร สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง เจ้าของพื้นที่ ประสานงาน/ให้การต้อนรับสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  นำโดย ผอ. วันชัย วงษา  คุณไพโรจน์  ประสิทธิ์นอก คุณทนง ไม้เลี้ยง  คุณองอาจ นักฟ้อน คุณชัยวัฒน์  วงษ์ไร คุณพัชรินทร์  บัวเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ร่วมอนุโมทนากฐิน และขอนำบุญมาแบ่งแก่เพื่อน  ญาติ พี่น้องทุกๆคน

                ภาพข่าวโดยคุณไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก  จาก สพด.สุพรรณบุรี