งานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและผู้เกษียณอายุราชการปี 2556 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


      วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2556 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นำโดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการฯ และหน่วยงานในสังกัด ได้พร้อมใจจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เกษียณอายุราชการ อีก 6 ท่านของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ใน Concept ที่ว่า " ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ สัมพันธ์จากใจ สายใย พด. รักนะ จึงจัดให้ ...จุ๊บ...จุ๊บ... " โดยใช้สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม เป็นสถานที่จัดงาน
      วันที่ 24-25 กันยายน 2556 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และหน่วยงานได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 โดยมี กลุ่ม ฝ่าย และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนา
      ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2556 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และหน่วยงานในสังกัด พร้อมใจจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เกษียณอายุราชการ อีก 6 ท่าน ได้แก่ นายสมร มาตรเริง นายประสิทธิ์ พลสิงห์ นางนุชนารถ นิตตะโย นส.จำรอง หงี่อ้น นส.จรินทร์ แป้นแก้วผา และนางน้อย มาลัยทอง
      เวลา 19.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ผูกผ้าขาวม้า กล่าวต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้มีเกียรติ จากนั้นนายรำและนางรำในชุดย้อนยุกต์ จากพัฒนาที่ดินนครปฐม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ร่วมรำวงกับท่านอธิบดีและผู้มีเกียรติ ในรอบเหมา 3-4 รอบ
      ครอบครัว พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ภูมิใจเสนอ/เปิดตัว เพลง " ตามรอยพ่อ " แด่ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและผู้มีเกียรติ โดยนายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าพัฒนาที่ดิน อ.ศรีประจันต์ และ อ.สองพี่น้อง บรรจงแต่งเนื้อร้อง ทำนอง และขับร้อง เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พร้อมจินตลีลาประกอบเพลง โดยทีมงานธุรการ ประกอบด้วย นางสาวอุไรวรรณ แย้มทับทิม หัวหน้างานธุรการ, นางสาวอัมพิกา โตสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, คุณชดาภร ฉิมบรรเทิง นักวิชาการเงินและบัญชี, คุณดารณี ห่อทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, คุณมนฤดี เผื่อนสุริยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, และคุณนาฎนภา ลมูลจิตต์ นักวิชาการเกษตร มี ผอ.วันชัย วงษา เป็นผู้จัดการทีมและร่วมแสดงในช่วงท้ายเพลง นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน อ. เดิมบางนางบวช และ อ. หนองหญ้าไซ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยสถานีพัฒนาที่ดิน มีความตั้งใจ จะมอบเพลงนี้ ให้กับกรมพัฒนาทีดิน ต่อไป
      ตามด้วยการแสดง Dance ประกอบเพลง " ขอใจ แลกเบอร์โทร " จากทีมงานธุรการ และหน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ( เพลงศิลปิน หญิงลี ศรีจุมพล ) - Dance กระจาย - ก่อนเข้าสู่พิธีการ อีกครั้ง
      พิธีกรได้เรียนเชิญ ท่านเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ได้แก่ นายสมร มาตรเริง จากกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน, นายประสิทธิ์ พลสิงห์ จากพัฒนาที่ดินสระบุรี, นางนุชนารถ นิตตะโย จากพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครฯ, นางสาวจำรอง หงี่อ้น และ นางสาวจรินทร์ แป้นแก้วผา จากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม, นางน้อย มาลัยทอง จากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สถานีฯ กลุ่ม ฝ่ายฯ และผู้มีเกียรติได้มอบของที่ระลึก แก่ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เกษียณอายุราชการ
      ชมการแสดงของ นางสาว อรสา สังข์เงิน จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน จากสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ในชุก " คุณยาย " เป็นการจำลองวิถีชีวิต / อุทาหรณ์ของผู้สูงวัย ที่ผู้เกษียณอายุจะต้องเป็น ต้องเจอ ( ผู้แสดงปลอมเป็นคุณยายได้แนบเนียนมาก เพื่อนๆ เกือบจำไม่ได้เลย แต่ตอนปลอมเป็นคนสวยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ ) ต่อด้วยการแสดง Dance ประกอบเพลง " อ๊อดแอด " ของเท่ง เถิดเทิง นำโดย นางอรปภา เกาสังข์ หัวหน้าธุรการและทีมงาน พัฒนาที่ดินนครปฐม จากนั้นนางยุพา แย้มสมุทร หัวหน้างานธุรการ พัฒนาที่ดินปทุมธานี นำแสดง Mix Dance ประกอบเพลง จากทีมฝ่ายบริหาร และพัฒนาที่ดินปทุมธานี นครนายก และกรุงเทพมหานคร คุณเอ ตีสิบ ร้องเพลงโชว์ (ช่วงต้นดารา) มีการมอบรางวัลแก่ผู้แต่งกายย้อนยุกต์ ได้ประทับใจที่สุดในค่ำคืนนี้ ฝ่ายชายได้แก่ นายเพชร ศรีอินทรสุทธิ์ จากพัฒนาที่ดินชัยนาท และฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวสิริวัลย์ ราษฏรอาศัย จากพัฒนาที่ดินปทุมธานี
      ชมวิดีทัศน์ ภาพแห่งความทรงจำที่ผ่านมา กล่าวความรู้สึก มอบช่อดอกไม้ ร่วมร้องเพลง รำวงกันอย่างสนุกสนาน ก่อนอำลาจากกัน ด้วยความอาลัย ในเวลาอันสมควร มีพิธีกรคู่ขวัญ คือ นายองอาจ นักฟ้อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และ นางสาว สันธนา เสียงใหญ่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาที่ดินนครปฐม เป็นผู้ดำเนินรายการ

              ขอเชิญชม จินตลีลาประกอบเพลง  " ตามรอยพ่อฯ "