ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมถวายพระพร และ พัฒนาบริเวณอาคารสถานที่เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี       วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะบุคคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีทุกคน ได้ร่วมถวายพระพร เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 81 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2556 นี้ หลังกล่าวคำสดุดี ถวายพระพร ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณแปลงสาธิต จุดเรียนรู้ และอาคารสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี ในปี 2556 นี้ด้วย

      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นคู่บารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักชัยแห่งประเทศชาติเป็นฉัตรทองป้องกันเศียรเกล้า ของเหล่าพสกนิกร และคุ้มครองแผ่นดินไทย ตราบชั่วกาลนาน
      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บุคคลากร สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี