พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
รณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 58 พรรษา

                  
                  
                  


         
          วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี อำเภอเมือง ได้ร่วมจัดทำ "โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2556"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา และรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) งดเผาตอซังฟางข้าว หันมาไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้มีการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ทราบถึงประโยชน์ของการปลูก/ไถกลบพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เกษตรกรทั่วไปได้เห็นถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างกว้างขวาง มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เช่น นางณัฐยา เอี้ยวสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายไพสิฐ  เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี,สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี,ผู้แทนจากศูนย์วิจัยข้าว,ผู้แทนจากศูนย์บริหารสัตรูพืช,ผู้นำส่วนท้องถิ่น เช่น สจ.สุชาติ กลิ่นจุ่น,สจ.อรรถพล สุวรรณศร,กำนันสุเมศ ฉิมเพ็ชร์,หมอดินอาสาและเกษตรกร ร่วมงานประมาณ 300 คน ณ แปลงนาสาธิต หมู่ 4 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ( ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี )
         โดยมี ท่านเทิดมงคล สุพรรณคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี กล่าวต้อนรับ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ท่าน ส.ส. สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดกรวยดอกไม้ นำกล่าวราชสดุดี และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินพื้นที่อำเภอเมือง และนายชัยวัฒน์ วงษ์ไร หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินพื้นที่อำเภอด่านช้าง และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งาน(กำหนดการจัดงานฯ )