ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สวัสดีปีใหม่ (สงกรานต์ ) ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556

                  
                  
                  

             วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทย ปีมะเส็ง รดน้ำ ขอพร ซึ่งกันและกัน ณ ห้องรับรอง ภายในสำนักงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
             นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนธุรการและหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินอีก 6 ท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ( ปกติจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเกือบทุกวัน)  แต่วันนี้เป็นวันพิเศษ ที่เป็นการเลี้ยงขอบคุณทีมงานและครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณ ที่มาพร้อมหน้าทุกคน  นอกจากนี้ยังได้ถือโอกาส " ฉลองวันคล้ายวันเกิด " ให้กับคุณปทิตตา  ภักดีวรวัช เกิดวันที่ 12 เมษายน , คุณณัฐพล  อินทรวิชัย เกิดวันที่ 17 เมษายน , คุณอุไรวรรณ  แย้มทับทิม เกิดวันที่ 21 เมษายน และคุณสหชัย  งามเลิศ เกิดวันที่ 22 เมษายน   มีแขกรับเชิญคือคุณธนภรณ์  วงษา ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง  มาร่วมงานด้วย
             โดยนายวันชัย  วงษา ได้นำครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นมัสการและสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล  ก่อนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย   จากนั้นจึงร่วมรับประทานเค้กฉลองวันเกิดและอื่นๆ  อย่างสนุกสนาน พอสมควรแก่เวลา จึงแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน โดยสวัสดิภาพ