สภากาแฟ ที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี         วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  นำโดย นายวันชัย  วงษา ผู้อำนวยการ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายสันติ อัจยุตโภธิน ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ  " สภากาแฟ จังหวัดสุพรรณบุรี "   เพื่อพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อย่างไม่เป็นทางการ

          โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 2 ท่าน คือ ท่านรองฯ สมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ และท่านรองฯ วีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี, ท่านพิภพ บุญธรรม ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาร่วมงานฯ ประมาณ 40 ท่าน ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 2 บ้านโพธิ์เขียว (74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี) มีทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ  บริการอาหาร  เครื่องดื่ม หลากหลายเมนู คือ

                - เครื่องดื่ม ได้แก่ กาแฟสด โอวัลติน น้ำส้มคั้น และชาเขียว

                - ขนมไทย ได้แก่ ข้าวต้มมัด ตะโก้ ขนมใส่ไส้

                - ผลไม้ ได้แก่ องุ่น แตงโม สับปะรด ชมพู่

                - อาหาร ได้แก่ ข้าวต้มหมูกระดูกอ่อน  ผัดไทย  ต้มเลือดหมู ปาท่องโก๋นมข้นหวาน


           นายวันชัย  วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และนายสันติ อัจยุตโภธิน ปศุสัตว์จังหวัด ได้กล่าวต้อนรับ  หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน  พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีแม่งานและโฆษก คือ นางณัฐยา  เอี้ยวสกุล  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่เป็นผู้ริเริ่มงานสภากาแฟในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ปัจจุบันมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก)  โดยหัวหน้าหน่วยงานหลายท่าน ได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ ชี้แจงความก้าวหน้าและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เชื่อมโยงและเป็นประโยชน์ในภาพรวม มีท่านรองฯ สมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ และท่านรองฯ วีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถามไถ่ทุกข์สุข ติดตามงาน  และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง
           คุณองอาจ นักฟ้อน, คุณไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก, คุณทนง ไม้เลี้ยง, คุณอุไรวรรณ แย้มทับทิม, และคณะทีมงานพัฒนาที่ดิน และปศุสัตว์จังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ  คุณเกรียงศักดิ์  คำเลิศ แนะนำสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นรูป VTR  โดยนำเสนอประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ โครงการ /กิจกรรม ที่พัฒนาที่ดิน ดำเนินการในปี 2556  นอกจากนี้ยังมีของชำร่วยเป็น น้ำหมักชีวภาพสูตร พด.2 พร้อมสารเร่ง พด.ต่างๆ มีเอกสารแนะนำสถานีพัฒนาที่ดิน หลุมพอเพียง คำแนะนำในการผลิตและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน แจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน

           จากนั้น ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการประชุมหารือ เรื่องการจัดงานเตรียมงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมขบวนรถบุปผชาติและเทพีสงกรานต์ ร่วมในพิธีเปิด คือวันที่ 13 เมษายน 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มาเปิดงาน ณ ถนนเณรแก้วด้านใต้ ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2556


             หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมงานสภากาแฟ