วันที่ 12 มกราคม 2556 ท่าน สส สรชัด สุจิตต์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุพรรณบุรี) ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ยุวหมอดินและหมอดินโรงเรียนที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

      วันที่ 12 มกราคม 2556 ท่าน สส.สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรแก่ ยุวหมอดิน และหมอดินโรงเรียน ที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี  สมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 15 โรงเรียน มีคุณครูเกษตร และนักเรียน รวม 120 คน มีท่านวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี คณะวิทยากร พี่เลี้ยง คุณครู ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีปิดดังกล่าว
          โดย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 บางส่วน รวม 7 รุ่น ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 10-12 มกราคม 2556  ซึ่งจากนี้ไปคุณครูทุกคนจะเป็น “หมอดินโรงเรียน” และน้องนักเรียนจะเป็น “ยุวหมอดิน” เป็นผู้นำด้านการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มปลูกพืชผักเพื่ออาหารกลางวัน  ทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง มาใช้กับแปลงเกษตรของโรงเรียนและนำไปเผยแพร่ต่อให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
          ตลอด 3 วัน  2 คืน ที่มาใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกัน ในค่ายยุวหมอดินสุพรรณบุรี ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆ  ที่มาจากต่างโรงเรียน  ต่างท้องถิ่น  ได้ร่วมกันเรียนรู้วิชาการจากพี่ๆ  วิทยากรของกรมพัฒนาที่ดิน รู้จักความลับของดิน การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักจาก พด.1  หัวเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า พด.3 การทำน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 และ สารบำบัดน้ำเสีย พด.6 การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพร พด. 7 สารเร่งจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์จุลินทรีย์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว พด. 9  ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยใช้พืชปุ๋ยสดที่เป็นการสร้างโรงปุ๋ยในไร่นา การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก สำหรับครูเกษตรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช  โปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลง  หลุมพอเพียง  พอดอ เพื่อพอเพียง  โรงปุ๋ยพอเพียง  ที่ประยุกต์มาจากการเลี้ยงหมูหลุม ในเป็นเครื่องกำจัดขยะและของเสีย ของเหลือใช้ในครัวเรือนและในไร่นา ให้มาเป็นปุ๋ยชั้นดีเพื่อใช้ในไร่นา ทีสำคัญคือเป็นกระปุกออมสินในครัวเรือน  รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ  ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ยุวหมอดินได้ร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการกับพี่ๆ วิทยากรค่ายอย่างสนุกสนาน ทำให้เราเพิ่มความกล้าในการแสดงออก  เพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำกลุ่ม หรือการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยทีมงานวิทยากรค่ายจากสถานี ส่วน ฝ่าย ใน 13 จังหวัดภาคกลาง ช่วยกันหล่อหลอมนักเรียนที่เดินทางมาเข้าค่ายจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  สามารถที่จะรับรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่ดินและพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นยุวหมอดินได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 11 ซึ่งเป็น “วันเด็กแห่งชาติ” คณะวิทยากร พี่เลี้ยง ได้เร่งทำกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อให้เหลือเวลาในการทำกิจกรรมวันเด็ก ได้แก่การแข่งขันกีฬารวม 5 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 3 ขา วิ่งกระสอบ หนีบลูกโป่งส่งเมือง ตักมะนาว และชักกะเย่อ กลางคืนมีการสันฑนาการอย่างสนุกสนาน ได้รับประทานขนม มีการจับและแจกของขวัญ ที่คณะวิทยากร พี่เลี้ยง คุณครู และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันจัดหา และมาร่วมแจกอย่างมากมาย  สร้างความทรงจำและความประทับใจแก่น้องๆนักเรียนทุกคน เห็นได้จากวันสุดท้ายที่น้องๆ เกือบทุกคนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายจากกัน
          ท่าน สส.สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กรุณาให้เกียรติ มามอบวุฒิบัตรแก่ ยุวหมอดิน และหมอดินโรงเรียน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ค่ายยุวหมอดิน เป็นรุ่นที่ 2 แล้ว ยังได้มอบของขวัญวันเด็ก เป็นนมสดให้แก่นักเรียนทุกคน ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "หลักการโครงการค่ายยุวหมอดินฯ สุพรรณบุร" http://ro1.ldd.go.th/spb/