พัฒนาที่ดินสุพรรรณบุรี จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2556 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 

   
        วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2555 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2556  อ่านรายละเอียดโครงการและคู่มือหมอดินอาสา ปี 2556 ที่ http://r01.ldd.go.th/spb/
        แต่เช้าตรู่ หมอดินอาสามาลงทะเบียนและรับประทานอาหารเช้าที่  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จากนั้นออกเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยแวะศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังขาม ต.สระกรวม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ มีนายสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ หมอดินอาสาประจำจังหวัดและคณะเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ บรรยาย พร้อมนำชมแปลงสาธิต จุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและการพัฒนาการเกษตรรูปแบบต่างๆ เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เสร็จแล้วรับประทานอาหารเที่ยง แล้วรีบเดินทางขึ้นอำเภอเขาค้อ(รถบัสไม่สามารถขึ้นเขาค้อได้)  จึงจอดรถบัสไว้ที่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เปลี่ยนรถเป็นรถสองแถวอีก 11 คัน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ โครงการลุ่มน้ำเข็ก ก่อนเข้าที่พัก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
        โดยหมอดินอาสาประจำตำบล ผอ.วันชัย วงษา และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มีนันทนาการและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันอย่างสนุกสนาน มี ผอ.สนอง คำสองสี ผช.ผอ.คำนึง แสงขำ  นายปกณ ท้าวน้อย และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ช่วยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
        วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 หลังรับประทานอาหารเช้า ศึกษาดูงานที่โครงการปลูกพืชและไม้ผลเมืองหนาว นานานชนิด เช่น กาแฟ ท้อ มะคาเดเมีย สตอเบอรี่ ฟักแม้ว ยางพารา ฯลฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ก่อนเดินทางขึ้นพระตำหนักเขาค้อ  ไหว้พระธาตุเจดีย์ขาว  อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
           จากนั้น เดินทางโดยรถปิกอัพมาชึ้นรถบัส มารับประทานอาหารกลางวัน ที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ก่อนศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ในสถานีพัฒนาที่ดินฯ เกี่ยวกับแปลงสาธิต ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปลูกมะขามหวาน การปลูกยางพารา หลุมดิน ฯลฯ เดินทางกลับจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสวัสดิภาพ