ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สวัสดีปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ปีมะโรง พ.ศ.2555

      

      วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำ ขอพร ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ภายในอาคารฝึกอบรม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ ร่วมกับหัวหน้างานธุรการ และหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินอีก 6 ท่าน ถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณทีมงานและครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณทุกคน หลังจากการฝึกอบรมหมอดินอาสา เขต อำเภออู่ทอง เมือง บางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง เป็นที่เรียบร้อย ก่อนเข้าฤดูกาลฝึกอบรม "โครงการค่ายยุวหมอดินและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน" ที่ใช้สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นค่ายฝึกฯ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (พื้นที่ 13 จังหวัดภาคกลาง) ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 23 เมษายน 2555 นี้

โดย นายวันชัย วงษา ได้นำครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นมัสการและสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนรดน้ำดำหัว และขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย จากนั้นจึงร่วมรับประทานอาหาร ร้อง รำ ทำเพลง กับวงดนตรี The Siol Music ที่มาพร้อมกับนักร้องที่ไม่ได้รับเชิญมากมาย มาแย่งกันร้องและรำ กันอย่างสนุกสนาน พอสมควรแก่เวลา (ประมาณใกล้ 2 ยาม) จึงแยกย้ายกันกลับไปผักผ่อน โดยสวัสดิภาพ