งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วันชัย วงษา สู่ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีี

                
        วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดงานต้อนรับ ผอ.วันชัย วงษา (หลังจากได้รับคำสั่งให้ย้ายจากสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา มาปฏิบัติงาน ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี)

          โดยนายวันชัย วงษา ได้ไหว้ สักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลย์ไร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนมาปฏิบัติงานที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี โดย มีท่าน ดร.สุรชัย หมื่นสังข์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จ.นครราชสีมา (อดีตผู้บังคับบัญชา) เพื่อน ญาติ พี่น้องจากทั้งสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และผู้มีเกียรติ มารับและส่ง ในวันที่ 10 และ 19 ธันวาคม 2554 อย่างอบอุ่น