สุพรรณบุรี ณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา


      วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอำเภอเมือง เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำท่าจีน ได้แก่ อบต.พิหารแดง อบต.รั้วใหญ่ อบต.สนามชัย อบต.ทับตีเหล็ก เทศบาล ต.ท่าระหัด คสช.จังหวัดสุพรรณบุรี และ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัดงาน “คสช.คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยมีการรณรงค์ทำปุ๋ยหมัก จากผักตบชวา เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี คืนแผ่นดินปุ๋ยอินทรีย์กลับสู่ประชาชน
      โดยรณรงค์กำจัดฝักตบชวา เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำท่าจีน แล้วนำผักตบชวาทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่ง ท่านสฤษฎ์ น้ำค้าง นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน พล.ต.สิงห์ทอง หมีทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ( ผบ.กกล.รส. ดูแลพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ ผบก.ตร.จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.สุมนตรี กรรณเลขา ผกก.ตร.อ.เมืองสุพรรณบุรี พ.อ.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ (รอง.ผบ.จทบ.ก.จ.) พอ.เรืองโรจน์ เสนาราง สัสดีจังหวัด ผอ.ชัชชนก พละศักดิ์ กศน.จังหวัด นายไพสิฐ เกตุสถิต เกษตรจังหวัด นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย ผอ.สนง.ชลประทานจังหวัด นส.อนงค์ โตโพธิ์ไทย ท้องถิ่นจังหวัด นายพรชัย บุญแสง ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำนาจ โสรถาวร เกษตร อ.เมือง นส.นฤมล วัชรพงศ์ไพบูล์ นายกเทศมนตรี ต.โพธิ์พระยา และ นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชมชน และประชาชนทั้ง 7 ตำบล ใน อ.เมือง ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำท่าจีน มาร่วมงานประมาณ 800 คน โดยมีหน่วยงานต่างๆ มาออกร้าน นิทรรศการ ให้บริการต่างๆ มากมาย
      ในส่วน ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และคณะ ได้ร่วมออกร้าน จัดนิทรรศการ แจกจ่ายสารเร่ง พด.1 –พด.12 น้ำหมักชีวภาพ เอกสารการผลิตและใช้ประโยชน์จากผักตบชวา พร้อมทั้งเป็นแกนนำสาธิต การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยใช้สารเร่ง พด.1 ร่วมกับ น้ำหมักชีวภาพ พด.2 โดยใช้ผักตบชวา (สด) น้ำหนักประมาณ 400 ตัน โดยพลตรีสิงห์ทอง หมีทอง ผบ.จทบ.จ.กาญจนบุรี ได้ให้เกียรติ ฉีดพ่น สารเร่ง พด.1 และน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ในกองปุ๋ยดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าส่วน.และผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน

     1) การทำปุ๋ยหมักและใช้ประโยชน์จากผักตบชวา
     2) โครงการกำจัดผักตบชวา "คืนชีวิตแม่น้ำท่าจีน"(เล่ม)
     3) รายการสถานีประชาชน "กรมเจ้าท่าแก้ไขปัญหาผักตบชวาทั่วประเทศ"