เบื้องหลัง การจัดเตรียมงานรณรงค์และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ

              ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2557 จนถึง เวลา 17.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลเขาพระ หมอดินมนัส พุ่มมะปราง (หมอดินอาสาประจำตำบลหัวเขา และประธานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน น้ำ พืช เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน) และทีมงานฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ที่จะจัดงาน “ รณรงค์ผลิตและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ” ณ หมู่ที่ 9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สมบูรณ์/เรียบร้อย ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
              แต่เมื่อ เวลาประมาณ 18.00 – 20.45 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ที่มีทั้งลมพายุกระโชกแรง และฝนตกหนัก พายุ ได้พัดพาเต็นท์ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ ที่เตรียมเป็นที่นั้งของเกษตรกรที่จะมาร่วมงาน จำนวน 9 เต็นท์ และเต็นท์ที่จัดแสดงนิทรรศการ อีก 10 เต็นท์ ได้ถูกพัดพังเสียหายเกือบสิ้นเชิง บางเต็นท์ขึ้นไปค้างบนต้นไม้ (สูงประมาณ 12 เมตร) บางเต็นท์ ถูกพัดข้ามต้นไม้ขนาดใหญ่ ไปตกในแปลงไม้ผลที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตร
             พัฒนาที่ดิน เทศบาลฯ และทีมงานหมอดินอาสา ได้เร่งประสานขอเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ มาระดมรื้อถอน เคลื่อนย้าย และเก็บซากเต็นท์ที่เสียหาย พร้อมทั้งติดต่อให้เจ้าของเต็นท์ นำเต็นท์ชุดใหม่มาลง ซึ่งก็ถูกปฏิเสธจากเจ้าของเต็นท์เดิม (ทำใจไม่ได้) ต้องขอความอนุเคราะห์และใช้ความคุ้นเคยกับเจ้าของเต็นท์อื่น ที่อยู่ห่างออกไปจากสถานที่จัดงาน เกือบ 100 กิโลเมตร ให้นำเต็นท์มาติดตั้งใหม่ หลังจากฝนหยุดตก คือประมาณ 22.45 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2557 จนถึง เวลา 08.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ความพร้อมด้านสถานที่จึงกลับมาเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสำหรับ งาน “ รณรงค์ผลิตและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างสมพระเกียรติฯ เหมือนเดิม