พัฒนาที่ดินสุพรรณร่วมกับ อบต.ไร่รถและเกษตรอำเภอดอนเจดีย์รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด เฉลิมพระเกียรติฯ 9 พรรษา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


        วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ นำโดย นายกฯ วรภพ  ฉิมพันธ์ และผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ นายวสันต์ จี้ปูคำ ร่วมจัดงาน " โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด เฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ " ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 9 พรรษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยท่านอนันต์  ไชยศักดิ์ นายอำเภอดอนเจดีย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ แปลงนาสาธิตของหมอดินวิทยา  ชุ่มทอง 119 หมู่ 10 บ้านหนองระกำ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  มีพี่น้องประชาชน เกษตรกรหมอดินอาสา และผู้มีเกียรติ มาร่วมงานประมาณ 250 คน
        สถานีพัฒนาที่ดิน นำโดยนายวันชัย  วงษา ผู้อำนวยการพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน ได้แก่ นายบัวเรศ ดิษฐ์กระจัน นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก  นายทนง  ไม้เลี้ยง  นายองอาจ นักฟ้อน นางสาวพัชรินทร์  บัวเอี่ยม นายชัยวัฒน์  วงษ์ไร  นายเกรียงศักดิ์  คำเลิศ นางสาวนาฎนภา ลมูลจิตต์ พร้อมทีมงานพัฒนาที่ดิน ออกหน่วย " หมอดินเคลื่อนที่ " มีการจัดนิทรรศการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับ การปรับปรุงบำรุงดิน  มีการสาธิต การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 พด.6 และสารสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัด โรคแมลงศัตรูพืชด้วย พด.7  การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน รวมทั้งวิธีการปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว ให้ทุกอย่างเกื้อกูลกัน " หลุมพอเพียง " รวมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปัจจัยการผลิตแก่ผู้ร่วมงานทุกคน
         ในงาน ท่านวรภพ  ฉิมพันธ์  สาธิตการไถนา/ไถกลบพืชปุ๋ยสด โดยใช้โคเทียมคันไถ  จากนั้นมีการแข่งขัน " แรลลี่ คูโบต้า " ไถกลบพืชปุ๋ยสด ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ (วรภพ ฉิมพันธ์ ) และนายอำเภอดอนเจดีย์ ( อนันต์ ไชยศักดิ์ ) เป็นคู่เปิดสนาม ก่อนให้สัญญาน ในการปล่อยขบวนรถฯ ( ประเภทขับเคลื่อนล้อหน้า ) จากตัวแทนทั้ง 10 หมู่บ้าน มีคณะกรรมการ ได้แก่ นายวันชัย วงษา ผอ.พัฒนาที่ดิน  นายกิตติศักดิ์ พูลเกิด รองนายกฯ นายไพเราะ จิตใจตรง เลขานุการนายกฯ และนางสาวกุลธิดา อยู่วงษ์อั๋น หัวหน้าส่วนสาธารณสุข ร่วมตัดสินด้วยความยุติธรรมและเที่ยงตรง ผลการแข่งขัน รางวัลที่ 1 นายเลียบ ไพเราะ ม.4 บ้านหนองแจง รางวัลที่ 2 นายพงศ์พันธ์ ฟักอินทร์ ม.2 บ้านหนองนา  รางวัลที่ 3 นายสมชาย วิระติภากร ม.9 บ้านหนองตาพา และประเภทไถเรียบร้อย ได้แก่ นายประภาส เบ้าบุญ ม.8 บ้านทุ่งนาทอง โดยท่านนายกฯ วราภพ ได้มอบเงินรางวัลที่ 1 จำนวน 4,000 บาท ที่ 2 จำนวน 3,000 บาท ที่ 3 และรางวัลไถเรียบร้อย 2,000 บาท ส่วนรางวัลปลอบใจ ทุกทีมๆละ 1,000 บาท ผอ.วันชัย วงษา ได้มอบน้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 พร้อมถังก๊อก ความจุถังละ 25 ลิตร แก่ผู้แข่งขันทุกท่าน มีผู้สื่อข่าวจาก ทีวี ช่อง 3 ช่อง 5 นสพ.เดลินิวส์ และ สวท.สุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ และทำข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เร้าใจ แต่เรียบร้อย และสมพระเกียรติ หลังรับประทานอาหารเที่ยง วิทยากร ให้ความรู้ฯ ตอบข้อซักถาม (ต่อ) สมควรแก่เวลา จึงเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
              
               สนใจรายละเอียด
1) กำหนดการจัดงาน
2) การสร้างโรงงานปุ๋ยในไร่นา (ในแพ๊คเกจ พอเพียง)