ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณ สวัสดีปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ปีมะเมีย พ.ศ. 2557
        วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ รดน้ำ ขอพร ซึ่งกันและกัน ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 
        นายวันชัย  วงษา ผู้อำนวยการสถานี ร่วมกับหัวหน้างานธุรการและหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน  ถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณทีมงานและครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณทุกคน ที่เร่งดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆ ใน 2 ไตรมาศ (ครึ่งปีแรก ) เป็นที่เรียบร้อย ก่อนเข้าฤดูกาลฝึกอบรม " โครงการค่ายยุวหมอดินและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน " ที่ใช้สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นค่ายฝึกฯ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เขต 9 ( บางส่วน )และเขต 10   (พื้นที่ 22 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ถึงภาคใต้ตอนบน ) ซึ่งจะเริ่มช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
        โดย ผู้อำนวยการ ได้นำครอบครัวพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ นมัสการและสรงน้ำ  พระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนรดน้ำดำหัว และขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย และฉลองวันคล้ายวันเกิด ให้คุณณัฐพล  อินทรวิชัย ที่เกิดวันที่ 17 เมษายน
        จากนั้นจึงร่วมรับประทานอาหาร ร้อง รำ ทำเพลงกับวงดนตรี ที่มาพร้อมกับนักร้องที่ไม่ได้รับเชิญมากมาย มาร่วมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้ทุกๆคน พอสมควรแก่เวลา จึงแยกย้ายกันกลับ พักผ่อน โดยสวัสดิภาพ

)