พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.พลับพลาไชย และเกษตรกร อำเภอ อู่ทอง จัดรณรงค์ไถกลบตอซังและปุ๋ยพืชสด เฉลิมพระเกียรติฯ 59 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        
              วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ร่วมจัด " โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 59 พรรษา ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
              โดยมีท่าน พีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย กล่าวต้อนรับ แนะนำสภาพพื้นที่และวิถีชีวิต ของตำบลพลับพลาไชย  ท่านวันชัย  วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยท่านไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ นายอำเภออู่ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
             โดยได้รับเกียรติ จากท่านไพสิฐ  เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  ท่านสมคิด  เฉลิมเกียรติ ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี  ท่านชัยวัฒน์ มาตรศรี สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  หัวหน้าส่วนราชการอำเภออู่ทอง  เกษตรกร   หมอดินอาสา และประชาชนชาวตำบลพลับพลาไชยและตำบลใกล้เคียง มาร่วมในพิธีเปิดและอยู่ร่วมตลอดทั้งงาน
               โดยมีหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน นำโดย นายบัวเรศ  ดิษฐ์กระจัน  นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก   นายองอาจ  นักฟ้อน  นางสาวพัชรินทร์  บัวเอี่ยม  นายเกรียงศักดิ์  คำเลิศ พร้อมทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ สารเร่ง พด1-12, วัสดุปรับสภาพดิน  วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น ให้แก่เกษตรกร และผู้มาร่วมงาน จากตำบลพลับพลาไชย  ตำบลบ้านโข้ง ตำบลอู่ทองและตำบลดอนคา ประมาณ 250 คน

               สนใจรายละเอียด
1) กำหนดการจัดงาน
2) การสร้างโรงงานปุ๋ยในไร่นา (ในแพ๊คเกจ พอเพียง)

)