ขออภัยค่ะ ไม่พบประกาศใหม่ในช่วงเวลา 25 วันที่ผ่านมา คุณสามารถดูประกาศย้อนหลังได้ คลิกที่นี่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
-ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน 1,500 ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งรังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,800,000.00 บาท 30 พ.ย. 66
-ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน 5,358 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 6,429,600.00 บาท 30 พ.ย. 66
-ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,400 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 4,080,000.00 บาท 30 พ.ย. 66
-ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 400 ตัน (พัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งรังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 680,000.00 บาท 30 พ.ย. 66
ขออภัยค่ะ ไม่พบประกาศใหม่ในช่วงเวลา 25 วันที่ผ่านมา คุณสามารถดูประกาศย้อนหลังได้ คลิกที่นี่