[สำหรับเจ้าหน้าที่] User : Password :  
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
    - ปทุมธานี
    - นครนายก
    - ลพบุรี
    - สระบุรี
    - นครปฐม
    - สุพรรณบุรี
    - ชัยนาท
    - อ่างทอง
    - นนทบุรี
    - สิงห์บุรี
    - สมุทรปราการ
    - พระนครศรีอยุธยา
    - กรุงเทพมหานคร

Copyright  © 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  เลขที่  56 ม.2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ (02) 577-3371 โทรสาร (02) 577-1141 E-Mail :
r01_2@ldd.go.th