อำเภอวังน้อย แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 10 ตำบล
    1.ตำบลลำตาเสา     6.ตำบลหันตะเภา
    2.ตำบลบ่อตาโล่     7.ตำบลพยอม
    3.ตำบลวังน้อย     8.ตำบลวังจุฬา
    4.ตำบลลำไทร     9.ตำบลข้าวงาม
    5.ตำบลสนับทึบ   10.ตำบลชะเมบ
       
        
   
   
       
       
       
       
       
    <<BACK