อำเภออุทัย แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 11 ตำบล
    1.ตำบลอุทัย     7.ตำบลหนองน้ำส้ม
    2.ตำบลคานหาม     8.ตำบลข้าวเม่า
    3.ตำบลบ้านช้าง     9.ตำบลธนู
    4.ตำบลเสนา   10.ตำบลสามบัณฑิต
    5.ตำบลบ้านหีบ   11.ตำบลหนองไม้ซุง
    6.ตำบลโพสาวหาญ    
        
   
   
       
       
    <<BACK