อำเภอผักไห่ แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 16 ตำบล
    1.ตำบลผักไห่    9. ตำบลบ้านแค
    2.ตำบลตาลาน   10.ตำบลอมฤต
    3.ตำบลลาดชิด   11.ตำบลหน้าโคก
    4.ตำบลบ้านใหญ่   12.ตำบลจักราช
    5.ตำบลท่าดินแดง   13.ตำบลหนองน้ำใหญ่
    6.ตำบลกุฏี   14.ตำบลดอนลาน
    7.ตำบลโคกช้าง   15.ตำบลนาคู
    8.ตำบลลาดน้ำเค็ม   16.ตำบลลำตะเคียน
       
       
    <<BACK