อำเภอภาชี แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 8 ตำบล
    1.ตำบลภาชี   5.ตำบลดอนหญ้านาง
    2.ตำบลโคกม่วง   6.ตำลบลไผ่ล้อม
    3.ตำบลระโสม   7.ตำบลกระจิว
    4.ตำบลหนองน้ำใส   8.ตำบลพระแก้ว
       
       
 

 

   
       
       
       
    <<BACK