อำเภอนครหลวง แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 12 ตำบล
    1.ตำบลนครหลวง   7.ตำบลบางพระครู
    2.ตำบลท่าช้าง   8.ตำบลแม่ลา
    3.ตำบลบ่อโพง   9.หนองปลิง
    4.ตำบลบ้านชุ้ง   10.ตำบลพระนอน
    5.ตำบลปากจั่น   11.ตำบลคลองสะแก
    6.ตำบลบางระกำ   12.ตำบลสามไถ
       
       
       
       
    <<BACK