อำเภอมหาราช แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 12 ตำบล
    1.ตำบลหัวไผ่   7. ตำบลโรงช้าง
    2.ตำบลบ้านใหม่   8.ตำบลบางนา
    3.ตำบลท่าตอ   9.ตำบลน้ำเต้า
    4.ตำบลบ้านขวาง   10.ตำบลเจ้าปลุก
    5.ตำบลบ้านนา   11.ตำบลมหาราช
    6.ตำบลพิตเพียน   12.ตำบลบ้านใหม่
       
       
       
    <<BACK